זריזים ועצלים – מעמדות בחברה – בונים חברה מתוקנת – הרב גוטליב