עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 37 – פרק ג המשך אות ס – הרב גוטליב