תחרות בנכסים רוחניים – בונים חברה מתוקנת – הרב גוטליב