מתן תורה זהר הקדוש לשבועות – זוהר יתרו – אות ש"כה – הרב גוטליב