רק ע"י אור אלוקי האדם יכול לנצח את הרע שבו – הרב גוטליב