מה בין חוכמת ישראל המקורית לחכמות החיצוניות – הרב גוטליב