הגאולה תבוא לאחר תיקון העולם – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי מאמר כה' – הרב גוטליב