שמחת הנפש – שיעור בספר התניא פרק ל'ב – 37 – הרב גוטליב