מתן תורה קול השופר – זוהר יתרו – אות ש"א – הרב גוטליב