מהו מבול מים בעבודה – מאמרי הלב 12 – תשמ"ט מאמר ד חלק ד – הרב גוטליב