מהו מבול מים בעבודה – מאמרי הלב 10 – תשמ"ט מאמר ד חלק ב – הרב גוטליב