נשמת אדם תלמדנו – סודות מחדרו של בעל הסולם – שמעתי מאמר כד – הרב גוטליב