ארימת ידי בצלותין (הרמתי ידי בתפילה) – זוהר נח – 41 – אות קכ'ב – הרב גוטליב