מהו מבול מים בעבודה – מאמרי הלב 9 – תשמ"ט מאמר ד חלק א- הרב גוטליב