הנעלם מן העין – זוהר נח – 39 – אות קטו' – הרב גוטליב