מהו חטא גדול או חטא קטן בעבודה – מאמרי הלב 7 – תשמ"ט מאמר ב חלק ד – הרב גוטליב