מהו חטא גדול או חטא קטן בעבודה – מאמרי הלב 6 – תשמ"ט מאמר ב חלק ג – הרב גוטליב