ספר הזוהר והגאולה – אחרי סעודת בוקר במירון – הרב גוטליב