לזרוק עצם לכלב – זוהר נח – 38 – אות ק"יא – הרב גוטליב