מהו חטא גדול או חטא קטן בעבודה – מאמרי הלב 5 – תשמ"ט מאמר ב חלק ב – הרב גוטליב