מהו חטא גדול או חטא קטן בעבודה – מאמרי הלב 4 – תשמ"ט מאמר ב חלק א – הרב גוטליב