אמונה בגדלות הרב – עקרון ח' – עקרון האמונה – הרב גוטליב