מהות תכונתו של רבי שמעון בר יוחאי – שיעור בנתניה – הרב גוטליב