"צהלי קולך עניה ענתות" – זוהר נח – 31 – אות פ"ט – הרב גוטליב