הירידות היסורים והמועקה הם הכלי להתאמצות למחשבות טובות – הרב גוטליב