מהם יום ולילה בעבודה – מאמרי הלב 113 תשמ"ח מאמר ל"ד חלק ב – הרב גוטליב