עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 29 – פרק ג המשך אות מ'ה – הרב גוטליב