מה ההבדל בעבודת ה' בין כללי לפרטי – מאמרי הלב 111 תשמ"ח מאמר ל"ג חלק ג – הרב גוטליב