עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 27 – פרק ג המשך אות מ'ב – הרב גוטליב