גוף מטומטם בוטשים בו – שיעור בספר התניא פרק כ'ט – 33 – הרב גוטליב