עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 26 – פרק ג המשך אות מ – הרב גוטליב