ימין ה' עושה חיל – טיש אחרי תפילה בקבר רחל אימנו – הרב גוטליב