מהות גלות מצרים – ברכה ושלום כרך ד' מאמרים קצ"א – הרב גוטליב