ענין חמץ ומצה – ברכה ושלום כרך ד' מאמר קפ"ג – הרב גוטליב