האמונה בגדלות הבורא – עקרון ז' – עקרונות דרך בעל הסולם – הרב גוטליב