עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 25 – פרק ג המשך אות ל"ח – הרב גוטליב