אדם נמצא במצוקה רצינית ומגיע לשוקת שבורה – הרב גוטליב