עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 22 – פרק ג המשך אות ל"ב – הרב גוטליב