"שירו לו זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו" – ביאורי תפילה 54 – הרב גוטליב