מה לדרוש מאסיפת חברים – מאמרי הלב 101 תשמ"ח מאמר ל חלק ה' – הרב גוטליב