מה לדרוש מאסיפת חברים – מאמרי הלב 100 תשמ"ח מאמר ל חלק ד' – הרב גוטליב