עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 17 – פרק ג המשך אות כ'ט – הרב גוטליב