עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 16 – פרק ג המשך אות כ'ו – הרב גוטליב