"וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה" – זוהר נח – 12 – אות ל"ט – הרב גוטליב