מהו ההיכר בין עובד אלקים ללא עבדו – מאמרי הלב 94 תשמ"ח מאמר כ"ט חלק א' – הרב גוטליב