עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 13 – המשך אות כ' – הרב גוטליב