מהות האדם – הרצון לקבל לעצמו – עקרון ג' – עקרונות דרך בעל הסולם – הרב גוטליב