הצדיק נכנס לתיבה – זוהר נח – 9 – אות כ"ו – הרב גוטליב