חוקי המדינה שמתאימים לתורה הם כמו מים שעוברים בצינור של נפט – הרב גוטליב