עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 8 – אות י"ח – הרב גוטליב